Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Інформація про підприємство


Cкорочена назва: ПАТ «Ребус Україна»
ЄДРПОУ: 33770879
Юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3
Зареєстрований: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, 30.09.2005
КОАТУУ: 1210136600 (БАБУШКІНСЬКИЙ р-н)
Діяльність: 62.02 Консультування з питань інформатизації
Керівник: Ряполова Юлія Романівна, Директор , тел.: 0563739793
Контактна особа: тел.: 0563739793
Електронна поштова адреса: rebus_ukraine@academy.in.ua

 
Проспект емісії акцій не розміщено оскільки рішення про емісію акцій оформлювалось рішенням загальних зборів.

Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства у ПАТ "Ребус Україна" не затверджувались, оскільки затвердження таких документів не є обов’язковим відповідно до законодавства.

Положення про філії та представництва відсутні, оскільки ПАТ "Ребус Україна" не має філій та представництв.

Принципи (кодекс) корпоративного управління у ПАТ "Ребус Україна"не затверджувався, оскільки
затвердження такого документу не є обов’язковим відповідно до законодавства.
 
Повідомлення про зміни в порядку денному не розміщувалось, оскільки таких рішень не приймалось.

Повідомленя про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії відсутнє, відповідне рішення не приймалось.

Рішення про припинення акціонерного товариства не приймалось.

Акції емітента існують у бездокументарній формі, тому повідомлення про дематеріалізацію не розміщене.

Звіти управителя іпотечним покриттям відсутні, тому що товариство не є управителем.
 
ProEmitent.INFO